MING DEH INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED
enterprise About MDFreight
>Founded: 2013 >Staff : 100-200 people >Facilities:

Shenzhen, Guangzhou,

Hong Kong, Shanghai,

Ningbo, Beijing,

Tianjin, Xiamen,

Qingdao, Chongqing,

Chengdu, Zhengzhou

Enterprise Certificate
Services
Customer Reviews